автоматичний термореґулятор


автоматичний термореґулятор
автомати́ческий терморегуля́тор

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.